سیستم کنفرانس

با پیشرفت فناوری و ورود به عرضه ی تکنولوژی های پیشرفته ، استفاده از ابزار های کارآمد کارایی های زیادی را برای جوامع به همراه داشته . این فناوری و تکنولوژی در انجام همایش ها ، سمینار ها ، جلسات ، گردهمایی ها نیز به کمک ما آمده است بدین صورت که برای تجهیز کردن سالن های کنفرانس ،سالن های اجتماعات و ……از تکنولوژی های جدید استفاده می گردد که کار را برای همه ما راحت تر کرده است این تجهیزات سیستم کنفرانس نامیده می شود که در مقالات بعدی در رابطه با سیستم های کنفرانس توضیحات بیشتری داده می شود. . در واقع سیستم کنفرانس(BXB) دارای قابلیت های فراوانی می باشد که عبارت است از افزایش تمرکزبرای شنوندگان در سالن و راحت کردن کار برای سخن ران .این سیستم (سیستم کنفرانس )به اداره جلسه توسط مدیریت را نیز کمک میکند. باید گفت که سیستم کنفرانس به ارتقای ارتباطات و تبادل اطلاعات و تسلط بیشتر انجام کار کمک می کند.